fbpx

ขนาดการลงทุน

ขนาดการลงทุน

เราขอแบ่ง ขนาดการลงทุน ในธุรกิจน้ำดื่ม เป็น ขนาดต่างๆ ดังนี้ครับ

  • ขนาดเล็กๆ (A) คือขนาดครัวเรือนทั่วไป
  • ขนาดกลางเล็ก (B) คือ เริ่มใช้เครื่องจักรผลิตอัตโนมัติ(Auto+Semi Auto) ผลิตได้ประมาณ 1000 แพ็คต่อวัน(ขนาด 600 ml) หรือ ผลิตน้ำถัง ได้ ประมาณ 500-1000 ถังต่อวัน
  • ขนาดกลาง (C) คือ ใช้เครื่องจักรอัตโนมัต (Auto) ผลิตได้ประมาณ 2000 แพ็คต่อวัน(ขนาด 600 ml) หรือ ผลิตน้ำถัง ได้ ประมาณ 500-1000 ถังต่อวัน
  • ขนาดใหญ่ (D) คือใช้เครื่องจักร ขนาดใหญ่ มากกว่า 5000 แพ็คต่อวัน

รายละเอียด ประมาณ ตามนี้ครับ (ข้อมูลปี 2561)

หัวข้อ สำหรับผู้สนใจธุรกิจน้ำดื่ม ตามหัวข้อ Link ด้านล่างนี้

Line id : winkinfo

กดเพิ่มเพื่อนที่ไลน์
เพิ่มเพื่อน