fbpx

การผลิตน้ำดื่ม

มารู้เรื่อง "น้ำ" และกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกันดีกว่า

70% ของร่างกายประกอบด้วย "น้ำ" ซึ่งทำหน้าที่ละลายวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผนังอวัยวะในร่างกาย ช่วยควบคุมอุณหภูมิ รักษาระดับความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนทำงานปกติ

 กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด

โดยแยกหรือสลายหรือกรองความสกปรกออกจากน้ำ ดังนี้

 • ความขุ่น ทำให้น้ำไม่น่าดื่ม สามารถใช้ความละเอียดของเครื่องกรองน้ำกรองแยกออก หรือพักรอให้ตกตะกอนเอง
 • ความกระด้าง คือความเข้มข้นของอนุมูลโลหะที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายโดยตรง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม แต่จะมีผลต่อรสชาติของน้ำ ทำให้เกิดตะกรันในระบบท่อส่งน้ำ และอาจทำให้เกิดนิ่วสำหรับผู้ดื่มเป็นประจำ
  - ค่ามารถฐานสูงสุดของความกระด้างของน้ำดื่มเท่ากับ 500มก/ลิตร
  * การแก้ความกระด้างในน้ำ นิยมทำโดยการกรองด้วยสารกรองเรซิน
 • คลอรีน ในการผลิตน้ำประปาในประเทศไทย นิยมใช้คลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรค ซึ่งกลุ่มประเทศยุโรปได้ประกาศเลิกใช้คลอรีนในกระบวนการผลิตอาหารและน้ำประปาโดยเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารละลายหลายชนิดในน้ำ มีผลทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
  * การแยกคลอรีนออกจากน้ำ ทำได้โดยการกรองด้วยผงถ่านกัมมันต์
 • เชื้อโรค โรคติดต่อทางน้ำดื่มส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น อหิวาฯ โดยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่า "โคลิฟอร์มแบคทีเรีย"
  * การทำลายเชื้อโรค นิยมใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มด้วยโอโซน

เหล็กและแมงกานีส ธาตุเหล็กและแมงกานีสในน้ำจะทำให้น้ำมีสี มีรสไม่น่าดื่ม ทำให้เกิดคราบสนิม หากใช้น้ำนั้นซักผ้าจะทำให้เกิดคราบติด
มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของเหล็กไว้ที่ 0.5 มก./ล.
มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของแมงกานีสไว้ที่ 0.3 มก./ล.
* การแยกเหล็กและแมงกานีสออกจากน้ำ ทำได้โดยการเติมอากาศแล้วทิ้งให้ตกตะกอนหรือกรองด้วยสารกรองซีโอไลท์ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับอิออนของเหล็กและ แมงกานีส

 • สารโลหะหนักที่เป็นพิษ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนแม้ได้รับในปริมาณน้อย เช่น ตะกั่ว, ปรอท, สารหนู, แคดเมียม
  มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของตะกั่วไว้ที่ 0.05 มก./ล.
  มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของปรอทไว้ที่ 0.002 มก./ล.
  มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูไว้ที่ 0.05 มก./ล.
  มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของแคดเมียมไว้ที่ 0.01 มก./ล.
  * กรณีน้ำดื่มมีการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการนำน้ำมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม หรือใช้ระบบกรอง RO.(Reverse Osmosis) ซึ่งสามารถกรองละลายโลหะในน้ำออกได้ทั้งหมด

กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

หัวข้อ สำหรับผู้สนใจธุรกิจน้ำดื่ม ตามหัวข้อ Link ด้านล่างนี้

Line id : winkinfo

กดเพิ่มเพื่อนที่ไลน์
เพิ่มเพื่อน