fbpx

การตลาดน้ำดื่ม

ตลาดน้ำดื่ม

เข้าใจธุรกิจและการทำตลาด ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

“ถ้าคุณไม่มีแบรนด์ คุณคือสินค้าที่ โดนทดแทนได้”

Cr. ซอฟ SOFTPOMZ “Brand Building”

ถ้ากำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจน้ำดื่ม แนะนำข้อมูลเหล่านี้ ทำความเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจน้ำดื่มนะครับ จะได้ช่วยให้เข้าใจธุรกิจนี้ดีขึ้น

ตลาดน้ำดื่ม 1.0

Marketing 1.0 คือการผลิตและหาช่องทางการขาย นั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ

โจทย์หลักคือ

  • การผลิตสินค้าที่ดีที่สุด ทำยังไง ??
  • การผลิตที่ต้นทุนต่ำที่สุด ทำยังไง ??
  • สินค้าและบริการที่จะอยู่ในใจผู้บริโภคคือ อะไร ??
  • สินค้าที่อัดฟีเจอร์เยอะๆ และทำได้เหนือกว่าคู่แข่ง

ดังนั้นการทำการตลาดในช่วงดังกล่าว จะเน้นไปที่เรื่องของ 4P (Product, Price, Place, Promotion) เพื่อ เพิ่มยอดขาย อัดงบการตลาด บางครั้งไม่ได้ใช้ ความต้องการของลูกค้า เป็นศูนย์กลาง ขาดการสร้างแบรนด์

ตลาดน้ำดื่ม 2.0

หลังจากปัญหาที่ Marketing 1.0 จึงเกิด Marketing 2.0 ที่เน้นเรื่องความเข้าใจ เรื่อง Segmentation การเจาะกลุ่มเป้าหมาย และการวาง Positioningที่ชัดเจน ยังมีการผลิตสินค้าให้กับคนทุกคน แต่จะเริ่มทำการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้น เน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แทนที่จะอัดฟีเจอร์ทุกอย่างลงในสินค้าเพื่อหวังว่าจะขายทุกคน หรือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่นักการตลาดรู้แล้วว่า ลูกค้าไม่ใช่ทุกคนบนโลก นอกจากนั้นยุคนี้ยังขยับเป้าหมายหลักจากความพึงพอใจของลูกค้า มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและการกลับมาซื้อซ้ำนั่นเอง (Retention)

ในธุรกิจน้ำดื่ม มีการผลิตน้ำดื่มตามแบรนด์ลูกค้า (Custom Brand) เพื่อการซื้อซ้ำๆต่อเนื่อง ในระยะยาว ไม่มีการแข่งขันเรื่องราคา ถ้าสามารถ ตอบสนองความต้องการและบริการแก่ลูกค้าได้

สนใจสั่งผลิตน้ำดื่ม ติดต่อตาม ลิงค์นี้ครับ

สิ่งที่ผู้ผลิตต้องเตรียมการคือ ระบบที่เหมาะสม

  • ระบบการจัดการ และ เก็บฐานข้อมูลลูกค้า …ลองจินตนาการถึง ฐานข้อมูลลูกค้า ขนาด 100-1000 จ้าว
  • ระบบการปรับกระบวนการผลิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ ต่อเนื่อง เพราะ ลูกค้าแต่ละจ้าวไม่เหมือนกัน
  • ระบบการทำใบเสนอราคา ลองนึกว่ามีลูกค้าที่เป็น ธุรกิจ กิจการ ต้องการใบเสนอราคา และ ตรวจสต็อกขนาด 100-1000 จ้าว
  • ระบบการชำระเงินและภาษี หลายร้อย บิลต่อเดือน
  • ระบบการเก็บสต็อก วัตถุดิบ

การรับผลิตตามแบรนด์ลูกค้าเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องแรกกับ การลงทุนทำระบบฐานข้อมูล ฐานบัญชี ฐานการผลิต มารองรับ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างระบบ ERP และ ฐานข้อมูลสำหรับผู้จะผลิตน้ำดื่ม รับทำแบรนด์ลูกค้าให้ดูตัวอย่าง ครับ

ตลาดน้ำดื่ม 3.0

เข้าสู่การตลาดยุค 3.0 ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ การสร้างแบรนด์ (Branding) การมี ผู้มีชื่เสียง ผู้ที่มีคนรู้จักมาชักนำให้มาซื้อสินค้า (Influencer)

การสร้างแบรนด์ เริ่มต้นจากต้องมีเอกลักษณ์ (Brand Identity) ด้วยการวางตำแหน่งหรือจุดยืนของแบรนด์ (Positioning) และมีความแตกต่าง (Differentiation) แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของแบรนด์ (Brand Integrity) กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และเมื่อแบรนด์ทีจุดยืนที่ชัดเจน และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง จะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ (Brand Image) ที่ดีในสายตาของลูกค้า

เป็นยุคของโซเชียล มีเดีย Google Facebook และ Tiktok

อยากให้เห็นภาพ และ อธิบาย โดยขอยกตัวอย่าง รายงาน จาก Google Analytics ของ Wink เอง ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2023 ตามรูป อธิบาย ได้ ดังนี้

User คือ มีผู้ชมเดินเข้ามาเว็บไซด์ Wink ประมาณ 5600 คน ( 5.6 k user)

Session คือ จำนวนคน ที่เข้ามาดู Page ต่างๆ มี pageview ประมาณ 6400 ครั้ง ( 6.4 k)

Bounce Rate คือ ประสิทธิภาพของเว็บไซด์ 75.0% ถือว่าค่อนข้างดี และ Google ให้คะแนนว่าเว็บไซด์ มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเป็น ศูนย์รวม ข้อมูลที่สำคัญ

Paid Search คือ การใช้จ่ายในการทำโฆษณา หรือ ยิง Ads …ซึ่งเราใช้จ่ายเพียงแค่ 16% ของจำนวนคนที่เข้ามาในเว็บไซด์ทั้งหมด

Organic Search คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ Google บอกเราว่า 70% ของลูกค้าที่เข้ามาหาเรา มาจาก ประสิทธิภาพเว็บไซด์ การทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง การทำฐานข้อมูลและรายละเอียด การตอบสนองต่อลูกค้า ความพึงพอใจ จน อัลกอลิทึม ของ Google พร้อมที่จะแนะนำWink ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจน้ำดื่ม เครื่องดื่ม.. เปรียบเสมือนเราทำหน้าร้านที่ดีและสวยงาม และมีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม ตลอดเวลา…

ตลาดน้ำดื่ม 4.0

ยุคที่ยึดพื้นฐานมาจากคนทุกๆคนที่ต้องมีการช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Co-Creation) ให้ความสำคัญกับการหาความต้องการที่แท้จริง (Insight) และแนวทางหรือการเดินทางของผู้บริโภคในตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ (Customer Journey) การตลาดที่จำเป็นต้องผสมผสานกันตั้งแต่การตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงโซเชียล มีเดีย ที่ต้องมีความสอดคล้องกันเชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อ (OMNI Channel) การตลาด 4.0 นับเป็นยุคของดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง อย่างเต็มรูปแบบ มีการนำเอาเทคโนโลยี แพลตฟอร์มต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้ และเน้นหนักในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ (Content) ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์และมีความแตกต่าง แนวคิดทางการตลาดก็เปลี่ยนไปผู้บริโภคมีความซับซ้อนกว่ายุคก่อนๆ

การตลาด บนแพลตฟอร์ม ของ WinkMall เป็นตลาดกลาง สำหรับน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ ผู้ซื้อ สามารถเข้ามา ติดต่อสั่งซื้อ สร้างร้านค้าขาย ได้โดยตรง

อนุญาติให้เผยแพร่ ทำซ้ำหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มหรือบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ และ คอมเม้นต์ที่เป็นประโยชน์ใน Facebook “สร้างธุรกิจ สร้างโรงงานน้ำดื่ม” กับ “ผู้ประกอบธุรกิจน้ำดื่ม” ด้านล่างให้ด้วยครับ

หัวข้อ สำหรับผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจน้ำดื่ม ตามหัวข้อ Link ด้านล่างนี้

ต้องการติดต่อสอบถาม พูดคุยสามารถ ทักไลน์ได้ที่นี่

แนะนำ 2 ช่อง Facebook สำหรับผู้สนใจและกำลังทำธุรกิจน้ำดื่มคือ

ช่องที่ (1) “สร้างธุรกิจ สร้างโรงงานน้ำดื่ม”

ฝากคอมเม้นท์ ติดตาม กดLike กดแชร์ ด้วยนะครับ

ช่องที่ (2) “ผู้ประกอบธุรกิจน้ำดื่ม”

ฝากคอมเม้นท์ ติดตาม กดLike กดแชร์ ด้วยนะครับ

แนะนำ บทความต่างๆ เกี่ยวกับ ธุรกิจน้ำดื่ม

บทความธุรกิจน้ำดื่ม