fbpx

เริ่มสร้างโรงงานน้ำดื่ม

เมื่อตัดสินใจจะสร้างโรงงานน้ำดื่ม สิ่งที่จำเป็นอย่างแรกคือ การศึกษาหาข้อมูลกับทาง อย ในท้องที่เพื่อสอบเป็น”ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค ตามมาตราฐาน อย” ซึ่งเป็นข้อกำหนดว่าในแต่ละโรงงานผลิตน้ำดื่ม ต้องมี ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค ที่สอบผ่านเกณฑ์ ในแต่ละโรงงาน

และ สามารถติดต่อ Wink (Line id : winkinfo) เพื่อเริ่มพูดคุยการทำ แผนการตลาด และ แผนการก่อสร้างได้เลย

การขอสร้าง โรงงานน้ำดื่ม

สนใจลงทุนโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือ ครัวเรือน

ให้เริ่มจากติดต่อ อย. ในท้องที่ก่อนเลยครับ เนื่องจากเป็นขนาดเล็กให้สร้างตามแปลน อย.ได้

ขนาดการลงทุน : โดยประมาณ เริ่มต้นที่ 200,000 – ขึ้นไป (เฉพาะระบบกรอง ไม่ได้รวมอาคารสถานที่) (ทางวิ้งค์ไม่ได้รับทำครับ)

สนใจลงทุนโรงงานน้ำดื่มแบบกึ่งอัตโนมัต หรือ อัตโนมัติ เฉพาะโรงบรรจุน้ำดื่ม ไม่ได้ผลิตขวด

เป้าหมายผลิตน้ำดื่มมากกว่า 1000 แพคต่อวัน, น้ำถังมากกว่า 500 ถังต่อวัน, สามารถรับผลิตน้ำดื่ม ทำแบรนด์ลูกค้า ต้องมีระบบจัดการการผลิตที่ดี

สิ่งที่ต้องเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อน ที่จะเริ่มทำได้คือ

 • ขนาดของพื้นที่ สามารถออกแบบและดัดแปลงได้ ขนาดพื้นที่โรงงาน ควรจะมากกว่า 250 ตารางเมตร ยิ่งมากยิ่งดี..เพราะจะทำเรื่อง อย เริ่มต้นครั้งเดียวจบ ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องขนาดโรงงาน ให้โทรสอบถามได้โดยตรงที่วิ้งค์ได้ครับ
 • สถานที่ตั้งโรงงาน ต้องสามารถดูด น้ำบาดาลได้อย่างน้อย 3-8 Qต่อชั่วโมง (ขุดบ่อควรลึกอย่างน้อย 40 เมตร)หรือ มากกว่านี้ยิ่งดี หรือ ใช้น้ำประปาก็ได้ แล้วแต่สะดวก..
 • สามารถขอไฟ 3 เฟส ขนาดของเมนเบรกเกอร์ อย่างน้อย 50แอมป์ ถึง 100แอมป์ ได้ในพื้นที่จะสร้างโรงงาน.
 • ในพื้นที่ สามารถสร้างโรงงาน แบบ รง2 หรือ รง4 ได้ (ต้องไปเช็คกับกรมโรงงานในพื้นที่ก่อนจะเริ่มสร้าง)
  • ถ้าสามารถขออนุญาติเป็น รง2 ได้ ก็สามารถสร้างได้ แต่ไม่สามารถ ขยายต่อไปในอนาคตได้มากนัก
  • ถ้าสามารถขออนุญาติเป็น รง4 ได้ จะสามารถขยายกำลังการผลิต และ เพิ่มเติมเครื่องจักรประเภทเครื่องเป่าขวด เครื่องผลิตพรีฟอร์ม ได้ใน อนาคต

ขนาดการลงทุน : โดยประมาณ เริ่มต้นที่ 2.5 ล้านบาท ขึ้นไป (เฉพาะเครื่องจักร เครื่องบรรจุ ระบบกรอง ไม่ได้รวมอาคารสถานที่)

ถ้าสนใจลงทุนโรงงานน้ำดื่มขนาดใหญ่ ผลิตขวด และหรือ ผลิตพรีฟอร์มด้วย

เป้าหมายผลิตน้ำดื่มมากกว่า 5000 แพคต่อวัน ผลิต 24 ชั่วโมง เพื่อต้นทุนน้ำดื่มต่อแพ็คที่ถูกที่สุดคือ 20-25 บาทต่อแพ็ค ต้องมีระบบจัดการการผลิตที่ดี ระบบขนส่ง ระบบการกระจายสินค้า ระบบคลังสินค้า

สิ่งที่ต้องเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อน ที่จะเริ่มทำได้คือ

 • ขนาดของพื้นที่ สามารถออกแบบและดัดแปลงได้ ขนาดพื้นที่โรงงาน ควรจะมากกว่า 800 ตารางเมตร ยิ่งมากยิ่งดี..ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องขนาดโรงงาน ให้โทรสอบถามได้โดยตรง
 • สถานที่ตั้งโรงงาน ต้องสามารถดูด น้ำบาดาลได้อย่างน้อย 10 Qต่อชั่วโมง (ขุดบ่อควรลึกอย่างน้อย 40 เมตร)หรือ มากกว่านี้ยิ่งดี หรือ ใช้น้ำประปาก็ได้ แล้วแต่สะดวก..
 • สามารถขอไฟ 3 เฟส ขนาดใหญ่ น่าจะติดตั้งหม้อแปลงมากกว่า 500 KVA เป็นต้นไป
 • ในพื้นที่ สามารถขออนุญาติตั้งโรงงานได้ ขอ รง4 ได้

ขนาดการลงทุน : โดยประมาณ เริ่มต้นที่มากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป (เฉพาะเครื่องจักร เครื่องบรรจุ ระบบกรอง เครื่องเป่าขวด เครื่องผลิตพรีฟอร์ม ไม่ได้รวมอาคารสถานที่)

ขั้นตอนหลังจากท่านหาข้อมูล ประเมินตลาด และต้องการที่จะเริ่มสร้างโรงงานน้ำดื่ม มีดังต่อไปนี้

 • ติดต่อทางบริษัทWink (ที่ Line id : winkinfo) เพื่อร่วมทำแผนธุรกิจ แนะนำช่องทาง แผนการตลาด การทำโฆษณา การทำโปรโมชั่น
 • เริ่มสำรวจพื้นที่ วางแปลนโรงงาน และ ทำรายละเอียดเครื่องจักร ที่ต้องการ
  • นำลายละเอียดเครื่องจักร มาเป็นส่วนประกอบในลายละเอียด โครงสร้าง การสร้างโรงงาน แยกจุดหนักเบา ร่องน้ำไหล กระบวนสายพานการผลิต(GMP) ..
  • ผู้ผลิตเครื่องจักร จะต้องสามารถเตรียมเอกสาร เพื่อติดต่อ อย. และ กรมโรงงาน ให้ทางลูกค้า
  • ผู้ผลิตเครื่องจักร ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 1-3 เดือนในการผลิตเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน
  • วางตำแหน่งเครื่องจักรให้เหมาะสม ในแบบแปลนการสร้างโรงงาน (สมควรให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน การปฎิบัติงาน และ รองรับโอกาศทางการตลาดจะขยายงานในอนาคต)
 • ติดต่อ อย. ประจำท้องที่ แจ้งจุดประสงค์ ในการทำโรงผลิตน้ำดื่ม ใช้เอกสารที่ Wink เตรียมให้
 • ส่งน้ำดิบตรวจสอบหาสารปนเปื้อน (เพื่อจะได้จัดเตรีมระบบกรองได้ถูกต้อง)
 • สร้างโรงเรือน
  • สร้าโรงเรือน ตามแบบ มาตราฐาน อย. (ส่วนใหญ่เหมาะกับโรงงานขนาดเล็ก หรือ ครัวเรือน)
  • สร้างโรงงานตามแบบมาตราฐาน อย. บวกกับลายละเอียด ขนาดและจำนวนเครื่องจักร (ส่วนใหญ่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆหลากหลาย เช่น น้ำแร่ น้ำขวด น้ำถ้วย น้ำถัง เป็นต้น)
 • ติดตั้งเครื่องจักร ตามแบบแปลน และ ทดสอบเครื่องจักร
 • นำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง แบบแปลนโรงงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม ยื่นขอ อย.
 • ออกแบบ ขวด และ ฉลาก พร้อมกับ ได้รับการตรวจสอบจาก อย.
 • เริ่มผลิตและจำหน่าย
 • ทำแผนและปรับปรุงการตลาด ตรวจสอบยอดขาย ร่วมกับ Wink
 • ถ้าต้องการขยายตลาด แนะนำให้เข้าร่วม WinkMall เพื่อขยายฐานและรักษาฐานลูกค้า

แหล่งน้ำ

 • การผลิตน้ำดื่ม สามารถใช้น้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้ ในการผลิต
 • ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องน้ำ คือน้ำประปาไม่ถึง หรือ น้ำประปาเข้าถึงแต่ไม่เพียงพอต่การผลิต ผู้ประกอบการจะต้องขอ อนุญาติการใช้น้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรธรณี

อนุญาติให้เผยแพร่ ทำซ้ำหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มหรือบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ และ คอมเม้นต์ที่เป็นประโยชน์ใน Facebook “สร้างธุรกิจ สร้างโรงงานน้ำดื่ม” กับ “ผู้ประกอบธุรกิจน้ำดื่ม” ด้านล่างให้ด้วยครับ

หัวข้อ สำหรับผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจน้ำดื่ม ตามหัวข้อ Link ด้านล่างนี้

ต้องการติดต่อสอบถาม พูดคุยสามารถ ทักไลน์ได้ที่นี่

แนะนำ ช่อง Facebook สำหรับผู้สนใจเริ่ม

“สร้างธุรกิจ สร้างโรงงานน้ำดื่ม”

ฝากคอมเม้นท์ ติดตาม กดLike กดแชร์ ด้วยนะครับ

แนะนำ ช่อง Facebook สำหรับผู้เป็น

“ผู้ประกอบธุรกิจน้ำดื่ม”

ฝากคอมเม้นท์ ติดตาม กดLike กดแชร์ ด้วยนะครับ

แนะนำ บทความต่างๆ เกี่ยวกับ ธุรกิจน้ำดื่ม

บทความธุรกิจน้ำดื่ม