fbpx

สภาวะปัจจุบัน การลงทุนทำธุรกิจน้ำดื่ม (2565)

  • ธุรกิจน้ำดื่มแบบครัวเรือน ที่ไม่มีจุดขายจะมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีรายใหญ่กดราคา ทำตลาดน้ำดื่มราคาถูก กระจายทั่วไป
  • ธุรกิจน้ำดื่มแบบครัวเรื่อน ที่มีจุดขาย มีกลุ่มลูกค้าชัดเจนสามารถยึดมั่นลูกค้าได้ ยังมีความน่าสนใจ
  • ธุรกิจน้ำดื่มแบบอุตสาหกรรม ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ ขนาดเล็ก-กลาง ลงทุนมากกว่า 2.5 ล้าน ถึง 10 ล้านบาท ต้องวิเคราะห์ตลาดให้ชัดเจน และ มองตลาด กลุ่มเป้าหมายให้ชัด เห็นโอกาสที่เป็นไปได้จริง ก็ยังพอมีโอกาสอยู่ ต้องวิเคระห์ตลาดกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก และ ลงทุนให้สอดคล้องกัน แนะนำให้มาปรึกษากับ วิงค์ได้ครับ
  • ธุรกิจนำ้ดื่มแบบอุตสาหกรรม ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติครบวงจรพร้อมผลิตขวด และ พรีฟอร์ม ลงทุน 20 ถึง 30 ล้านบาท ผลิตแบบ 24 ชั่วโมงเพื่อต้นทุนที่ถูกที่สุด ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ขายในราคาถูก เน้นปริมาณ เป็นสิ่งที่มีผู้เริ่มทำและให้ความสนใจแยะ

ขนาดการลงทุน

เราขอแบ่ง ขนาดการลงทุน ในธุรกิจน้ำดื่ม เป็น ขนาดต่างๆ ดังนี้ครับ

  • ขนาดเล็กๆ (A) คือขนาดครัวเรือนทั่วไป (ทางวิงค์ไม่ได้รับทำ)
  • ขนาดกลางเล็ก (B) คือ เริ่มใช้เครื่องจักรผลิตอัตโนมัติ(Auto+Semi Auto) ผลิตได้ประมาณ 1000 แพ็คต่อวัน(ขนาด 600 ml) หรือ ผลิตน้ำถัง ได้ ประมาณ 500-1000 ถังต่อวัน การลงทุนเครื่องจักรเริ่มที่ 2-3 ล้านบาท (ไม่รวมอาคารสถานที่)
  • ขนาดกลาง (C) คือ ใช้เครื่องจักรอัตโนมัต (Auto) ผลิตได้ประมาณ 2000-3000 แพ็คต่อวัน(ขนาด 600 ml) หรือ ผลิตน้ำถัง ได้ ประมาณ 500-1000 ถังต่อวัน การลงทุนเครื่องจักรเริ่มที่ 3-5 ล้านบาท (ไม่รวมอาคารสถานที่)
  • ขนาดใหญ่ (D) คือใช้เครื่องจักร ขนาดใหญ่ มากกว่า 5000 แพ็คต่อวัน การลงทุนเครื่องจักรเริ่มที่มากกว่า 5 ล้านบาท (ไม่รวมอาคารสถานที่)
  • ขนาดใหญ่ (XL) คือใช้เครื่องจักร ขนาดใหญ่ทั้งระบบ บรรจุ ผลิตขวด ผลิตพรีฟอร์ม การลงทุนเครื่องจักรเริ่มที่มากกว่า 15 ล้านบาท (ไม่รวมอาคารสถานที่)

หัวข้อ สำหรับผู้สนใจธุรกิจน้ำดื่ม ตามหัวข้อ Link ด้านล่างนี้

Line id : winkinfo

กดเพิ่มเพื่อนที่ไลน์
เพิ่มเพื่อน