fbpx

เครื่องบรรจุน้ำถัง

เครื่องบรรจุน้ำถัง

เครื่องบรรจุน้ำถัง กึ่งอัตโนมัต (สำหรับถังใส และ ขาวขุ่น)

Semi-Auto Gallon Filling Machine

เครื่องบรรจุน้ำถัง

เครื่องบรรจุน้ำถัง อัตโนมัต (สำหรับถังใส และ ขาวขุ่น)

Auto Gallon Filling Machine

เครื่องบรรจุน้ำถัง

เครื่องบรรจุน้ำถัง อัตโนมัต (สำหรับถังใส มีล้างถัง)
Auto Gallon Filling/Washing Machin