fbpx

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้รณรงค์เพื่อให้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

https://www.thairath.co.th/content/1273411